Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами шкільної бібліотеки

Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами шкільної бібліотеки

Програма історико-краєзнавчого об’єднання «Заграва»

В роботі представлена Програма шкільного об’єднання історико-краєзнавчого спрямування. Програма розрахована на три роки за такими розділами «Культура рідного краю», «Літературно мистецьке краєзнавство» та «Історичне краєзнавство». Системна і послідовна краєзнавча освіта сформує в гуртківців почуття патріотизму, любові до історії, культури, природи рідної землі. Робота містить плани занять, структуру об’єднання: «Пошук», «Трудовий десант», «Волонтери», «Юні літератори», «Юні читці», «Фольклорна група». Надано опис досвіду роботи за поданими напрямками та розробки заходів. Представлено гімн, девіз, значок та посвідчення, розроблені учнями. Посібник спрямований на допомогу педагогів при вивченні таких навчальних предметів, як українська література, історія, художня культура. Матеріали рекомендовано для використання у роботі бібліотекарів, педагогів-організаторів, керівників гуртків.
Тип ресурсу: 
текстовий документ
ілюстрації
Рік видання: 
2021

Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу – засобами бібліотечної роботи

Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання - виховання нового покоління, здатного осягнути загальнолюдський зміст сутності існування людини. На сьогоднішній день перед бібліотекарем стоїть завдання формування гармонійного розвинутої, творчої особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість. Повноцінне становлення особистості не можливе без знань рідної мови, без любові до рідного слова. Відповідальність за виховання у дітей любові до рідної мови, батьківської землі, природи рідного краю, шани до духовної спадщини свого народу. Рідна мова – це безцінне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Народ залишив нам у спадщину прекрасні зразки своєї мудрості, в яких відображається життя, праця, історія, побут, думка, погляди українського народу. Це казки, легенди, народні оповідання, загадки, приказки, колискові пісні, хороводи. Вони допомагають дітям усвідомити світ дорослого життя, прилучають до споконвічних національних цінностей, традицій, звичаїв і є ефективним засобом виховання у дітей любові до рідної мови, до Батьківщини, поваги до свого народу, батьків. Діти повинні не тільки брати до серця те, що перейшло у спадок, а й самим діяти і творити .Необхідно залучати їх до різноманітної практичної, творчої діяльності.
Тип ресурсу: 
текстовий документ
ілюстрації
Рік видання: 
2021

Використання інноваційних форм і методів у роботі шкільної бібліотеки у популяризації національної духовної та героїчної спадщини українського народу

З кожним роком зростає роль інформації в суспільному житті. Недарма існує вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Економіка, політика, освітні системи в умовах сьогодення потребують швидкого оновлення інформаційних баз. Задовольнити ці потреби суспільства покликані бібліотеки. Неможливо переоцінити значення шкільної бібліотеки у навчанні молодого покоління та вихованні громадянина-патріота, адже, як стверджував Ф.Бекон, «книги – це кораблі думки, які мандрують по хвилях часу й бережно несуть свій коштовний вантаж від покоління до покоління». Наука стрімко йде вперед, знання нагромаджуються, а можливості людської пам’яті обмежені. Інтелектуальний розвиток людини в наші дні дедалі більше визначається тим, як вона вміє орієнтуватися в безмежному морі інформації, користуватися сховищами знань – книжками. Проте сьогодні шкільна бібліотека має виконувати не лише традиційну функцію забезпечення інформацією учасників навчально-виховного процесу. Вона покликана сприяти розвитку творчості, моральності, національної духовності, патріотизму шкільної молоді; створювати умови для самоствердження кожної дитини, забезпечення її потреб у особистісному зростанні. Перед бібліотекою стоїть важливе завдання: виховати у дітей шанобливе ставлення до книги, сформувати стійку мотивацію до читання та любов до рідної мови і української книги. Це вимагає від бібліотекаря і всього педагогічного колективу зосередження на реалізації інноваційних підходів до організації роботи шкільної бібліотеки.
Тип ресурсу: 
текстовий документ
ілюстрації
Рік видання: 
2021

Ти завжди в серцях людей, Тарасе!

Інтелектуальна гра
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2019

Патріотичне виховання школярів у роботі сучасної шкільної бібліотеки

Збірка містить матеріали з досвіду впровадження інноваційних технологій патріотичного виховання школярів у шкільних бібліотеках Черкаського району. Мета збірки – поширення передового педагогічного досвіду, надання допомоги працівникам навчальних закладів у формуванні почуття патріотизму, любові та гордості за свою Батьківщину. Презентовано інноваційні форми патріотичного виховання підростаючого покоління, зокрема розробки тематичних заходів, дослідницькі проекти, презентації, літературні кавярні, поради українських книг, заняття краєзнавчих гуртків, банки порад, інформ-досьє, бібліофреши, інформаційні години, години спілкування, каравани книг, усні журнали, конкурси, акції, екскурсії тощо. У теоретичному розділі викладено обгрунтування, цілі та методи проведення роботи з патріотичного виховання у навчальних закладах. Рекомендовано для заступників директорів із виховної роботи, вчителів, класних керівників, бібліотекарів, педагогів-організаторів, керівників гуртків
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2018

За Україну, честь і волю

Бібліотечні заходи для школярів до 100-річчя Української революції 1917-1921 років
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2018

Виховуємо громадянина і особистість

Збірка сценаріїв виховних заходів
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2018

Сучасні тенденції національно-патріотичного виховання у практичній діяльності шкільної бібліотеки

Посібник містить теоретичні та практичні матеріали щодо організації роботи бібліотеки з національно-патріотичного виховання в загальноосвітній школі. У представленій роботі зроблено акцент на застосування сучасних форм масової роботи з метою формування у школярів ціннісного ставлення до національної спадщини. Розробка буде корисною для бібліотекарів, класних керівників, педагогів – організаторів.
Тип ресурсу: 
методичні рекомендації
Рік видання: 
2018

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами шкільної бібліотеки

Метою патріотичного виховання у школі та бібліотеці є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу. Забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. У посібнику визначено методи вирішення цих завдань засобами шкільної бібліотеки. Посібник стане у нагоді бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих бібліотек та вчителям
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2018

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

У посібнику «Шкільна бібліотека – осередок патріотичного виховання учнів» викладено структуру патріотичного виховання як у школі в цілому, так і в бібліотеці. У роботі розглядаються основні напрямки освіти з патріотичного виховання дітей різного шкільного віку
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2018

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове