Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Громадянська та історична освітня галузь

Громадянська та історична освітня галузь

“Віртуальний музей як форма позаурочної діяльності при вивченні історії в умовах дистанційного навчання”

Робота представлена у вигляді вебсайту, на якому розміщено 4 віртуальні музеї, створені за допомогою онлайн-сервісу Genial.ly: “Музей Єднання”, “Музей Конституції”, “Музей топоніміки “Вулиці м. Черкаси, названі іменами сучасних героїв”, “Музей Козацької слави”. Загалом в роботі представлено 17 інтерактивних вправ в онлайн - сервісах LearningApps, Online Test Pad, Wordwall, 2 інтерактивні гри та 5 інтерактивних плакатів в онлайновому сервісі Genial.ly, 41 презентація в сервісах Canva, PowerPoint, Google Slides, 11 інформаційних плакатів в сервісах Canva та Genial.ly, 3 тести у сервісі Google Forms, фотодокументи та покликання на зовнішні тематичні зовнішні ресурси. Ресурс може бути використаний вчителями громадянської та історичної освітньої галузі на уроках (історії, правознавства, громадянської освіти), в позаурочній діяльності (виховні години, заняття гуртків, тематичні позаурочні заняття тощо); як фрагментарно, так і серію занять з певної тематики. Кожен музей складається з декількох кімнат. Кімнати сформовані за тематичними напрямками та містять систему цифрових продуктів у вигляді експозицій чи колекцій: відео матеріали, оцифровані документи, інформаційні плакати, тренувальні вправи, інфографіку, презентації тощо. Віртуальні музеї можуть бути вбудовані в сайт, блог, розміщені в безпечному середовищі Classroom, Moodle, Microsoft Teams, за необхідності надіслані учню/учениці електронною поштою, Whatsapp, Messenger, Telegram.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
віртуальні музеї.
Рік видання: 
2023

Дистанційні курси «Людина в соціокультурному просторі» та «Демократичне суспільство»

Програма дистанційних курсів «Людина в соціокультурному просторі» та «Демократичне суспільство» повністю відповідає навчальній програмі інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта» (наказ МОН України від 03.08.2022 №698). Під час підготовки матеріалів для навчання були використані підручники "Громадянська освіта" 10 клас О.О.Гісем, О.О. Мартинюк; "Громадянська освіта" 10 клас авторського колективу: Поліна Вербицька, Оксана Волошенюк, Ганна Горленко, Петро Кендзьор, Олександра Козорог, Наталія Маркусь, Людмила Махун,Ольга Педан-Слєпухіна, Святослав Ратушняк, Елла Ситник; власні авторські матеріали; матеріали нормативно-правових актів України; відеоматеріали з каналу Уoutube. А також можливості Classtime для проведення оцінювання. Під час уроків учні мають змогу працювати із словником термінів, схемами, презентаціями, відеоматеріалами, інфографікою, тестами. Кількість годин курсу «Людина в соціокультурному просторі» — 8 та «Демократичне суспільство» — 8. Разом — 16 годин.
Тип ресурсу: 
Дистанційний курс
Рік видання: 
2023

“Тематичні інтерактивні ігри-дії у вивченні Стародавньої історії. 6 клас НУШ”

Робота представлена у вигляді вебсайту, на якому розміщено 4 тематичні ігри-дії з історії Стародавнього світу: "Життя людей у первісні часи", "Цивілізації Стародавнього Сходу", "Давня Греція та її сусіди", "Давній Рим та його сусіди", а також інтерактивний плакат “Ідеї для проєктних, творчих, практичних робіт на прикладі розділу “Стародавній Рим та його сусіди”. Подані авторами розробки створені за допомогою онлайн-сервісу Genial.ly. відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти та модельних навчальних програм для 6-х класів громадянської та історичної освітньої галузі. Ресурс містить 125 аркушів завдань та практичних завдань, 137 інформаційних плакати, 35 презентацій, 13 тестів, 4 кросворди, 145 інтерактивних вправ, 5 тематичних інтерактивних плакати та покликання на зовнішні тематичні ресурси. Розроблені авторами ігри-дії не змушують учнів проходити усі локації, не мають обмежень в часі виконання завдань та чітких правил, тому можуть бути використані вчителями громадянської та історичної освітньої галузі в 6-х класах на різних етапах освітнього процесу: знайомство з новим матеріалом, повторення, закріплення знань, узагальнення та систематизація, в позаурочних заходах. Кожну гру-дію, а також навчальну локацію, як окремий елемент гри, вчитель може легко розмістити в захищеному онлайн середовищі Google Classroom, на своєму сайті, блозі, Moodle, Microsoft Teams, за необхідності надіслати учню/учениці електронною поштою, Whatsapp, Messenger, Telegram. Тож використання представленого ресурсу може покращити та урізноманітнити організацію освітнього процесу в умовах навчання із використанням дистанційних технологій.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
інтерактивні тематичні ігри-дії
Інтерактивні плакати
Рік видання: 
2023

Дистанційний курс «Світ інформації та медіа»

Програма дистанційного курсу «Світ інформації та мас-медіа» повністю відповідає навчальній програмі інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта» (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407). Під час підготовки матеріалів для навчання були використані підручники "Громадянська освіта" 10 клас О.О.Гісем, О.О. Мартинюк; "Громадянська освіта" 10 клас авторського колективу: Поліна Вербицька, Оксана Волошенюк, Ганна Горленко, Петро Кендзьор, Олександра Козорог, Наталія Маркусь, Людмила Махун,Ольга Педан-Слєпухіна, Святослав Ратушняк, Елла Ситник; власні авторські матеріали; матеріали платформи EdEra, зокрема з курсів Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності та Фактчек: довіряй-перевіряй, матеріали платформи Prometeus - з курсів Медіаграмотність для освітян та Медіаграмотність: практичні навички. А також можливості Google Forms та Classtime для проведення оцінювання. Під час уроків учні мають змогу працювати із словником термінів, схемами, презентаціями, відеоматеріалами, інфографікою, тестами. Кількість годин - 12
Тип ресурсу: 
Дистанційний курс
Рік видання: 
2020

Інтерактивні вправи на уроках

66 інтерактивних вправ в онлайн - сервісах Quizizz, Kahoot, «Фабрика кроссвордов» розроблені для використання на уроках історії, правознавства, Громадянської освіти всіма учасниками навчального процесу. Вправи розроблені відповідно до розділів Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів МОН України (накази Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 р. і № 236 від 21.02.2019 р). Вправи можуть бути використані як для підсумкового контролю знань здобувачів освіти, так і для актуалізації знань
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2020

Громадянська освіта. 10 клас. І семестр

Посібник створено до курсу Громадянська освіта згідно з Навчальною програмою інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2017 рік. Укладачі програми: Т.Бакка, Н. Беца, П.Вербицька та ін. Підручник: Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / За ред. Вербицької П, Волощенюк О, Горленко Г та ін. В посібнику розроблені розділи 1-4 курсу, що відповідає І семестру (34 уроки).
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Особистість та її ідентичність

Електронний посібник розроблений за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів Громадянська освіта(інтегрований курс). Програма для 10-х класів ЗНЗ,затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Є мультимедійним супроводом до п`яти уроків розділу 1 «Особистість та її ідентичність» за підручником Громадянська освіта(інтегрований курс,рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ П.В. Вербицька,О.В. Волошенюк, Г.О.Горленко. - Київ:Літера ЛТД,2018.- 224 с.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Інтерактивні вправи на уроках: Основ правознавства в 9 класі; Громадянська освіта в 10 класі.

Інтерактивні вправи (вікторини, тести, кросворди) в онлайн-сервісах Online Test Pad, Kahoot, розроблені для використання на уроках з Основ правознавства в 9 класі та Громадянської освіти в 10 класі. Вправи розроблені у відповідності до розділів: ● Навчальної програми з основ правознавства 9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів МОН України URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx ; ● Навчальної програми інтегрованого курсу з Громадянської освіти для загальноосвітніх навчальних закладів МОН України URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/program-hromadyanska-osvita-24.11.2017.doc Вправи можуть бути використані як для підсумкового контролю знань здобувачів освіти, так і для актуалізації знань.
Тип ресурсу: 
Web-сайт
Рік видання: 
2019

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове