Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Ступак Денис Олегович

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
denis0810 [at] ukr.net
Освіта: 
Повна вища
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук
Наукові інтереси: 
«Електроерозійна обробка матеріалів, програмування, пожежна безпека»
Публікації: 
  1. V. I. Osipenko, D.O. Stupak, A. Trigub and A. V. Bilan. Calculation of the Parameters of the Technological Current Density Distribution during Wire Electrode Electrochemical Processing / Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012, Vol. 48, No. 2, pp. 105–110.
  2. Робоче середовище для комбінованої електроерозійної та електрохімічної обробки металів і сплавів дротяним електродом / Осипенко В.І., Ступак Д.О., Білан А.В., Горобець О.І., Батраченко О.В. // Патент на корисну модель №85191 UA МПК В23H7/34 (2006.01). Робоче середовище для комбінованої електроерозійної та електрохімічної обробки металів і сплавів дротяним електродом. Заявл. 27.05.2013; Опубл. 11.11.2013; Бюл. №21.
  3. Investigation of fire influence on reinforced concrete walls using finite elements method / Serhii Pozdieiev, Yuriy Otrosh, Denys Stupak, Stanislav Sidnei // Logistika-nauka Main School of Fire Service, TECHNICAL SAFETY - 2015”, Warszawa. №5/2015 (с. 1265 – 1272).
  4. Уточнений метод відповідно Eurocode 6 для перевірки вогнестійкості кам’яних стін / С.В. Поздєєв, Ю.А. Отрош, Д.О. Ступак, О.М. Нуянзин // Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Випуск № 18. «Пожежна безпека : теорія і практика». –2014. - С.121-125.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове