Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Загальна середня освіта

Загальна середня освіта

Формування професійних skills педагогічних працівників

Відповідно до Статуту КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» консультанти центру в своїй діяльності сприяють професійному розвитку педагогічних працівників, узагальненню та поширенню кращого педагогічного досвіду, створенню сучасних освітніх ресурсів, які можна використовувати при дистанційному, змішаному та очному навчанні.
Тип ресурсу: 
інтерактивна дошка
Рік видання: 
2023

САМООЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Матеріали посібника ґрунтуються на виявлених потребах слухачів курсів підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти з питань проведення процедур та заходів вивчення, оцінювання освітніх і управлінських процесів. Розглянуто особливості розбудови системи забезпечення якості освіти, укладено інструментарій самооцінювання з метою визначення її ефективності та планування розвитку закладу. Інструментарій розроблено відповідно до вимог та критеріїв самооцінювання освітнього середовища, якості педагогічної діяльності, системи оцінювання навчальних досягнень учнів та управлінських процесів, а також подано зразки шкільної документації. Творча робота спрямована на допомогу керівникам закладів загальної середньої освіти, Центрів професійного розвитку педагогічних працівників та працівникам органів управління освітою.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2022

Майстер-клас з виготовлення сувеніру «Янголятко»

Янголятко – сувенір, який можна використовувати як ялинкову прикрасу і як подарунок. Легко і просто виготовляється Призначено для використання в позаурочний час, під час занять гурткової роботи із учнями з особливими освітніми потребами. Мета: формувати компетентності (здатність спілкуватися рідною  мовою, загальнокультурну);удосконалювати в учнів вміння та навички роботи з папером, ножицями, клеєм; навчити виготовляти об’ємні ялинкові прикраси з паперу; дотримуватися послідовності виконаних дій, закріпити знання з правил безпечної праці; розвивати в учнів творчі здібності, увагу, мислення, пам’ять, просторову уяву; формувати культуру мовлення, коригувати вимову; виховувати бажання доводити розпочату роботу до кінця.
Тип ресурсу: 
інтерактивні онлайн - презентації
Рік видання: 
2022

Впровадження методичних рекомендацій щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в організації управлінської діяльності керівництва закладу

Посібник вирішує проблемне питання: як зробити педраду цікавою, які форми педагогічної ради найбільш ефективні, якими засобами педрада може реалізувати ідею формування колективу однодумців; використання в сучасній школі інтерактивних технологій у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради
Тип ресурсу: 
Електронний навчальний посібник
Рік видання: 
2021

Автоматизоване календаризування поурочних планів за одну хвилину

Електронний освітній ресурс розроблений для працівників освіти. Даним програмним продуктом можуть користуватися: викладачі, вчителі, вихователі, керівники гуртків та інші працівники освіти. Не потрібно більше витрачати багато часу на календаризування власних поурочних планів. Заощадь свій час та збережи нервову систему
Тип ресурсу: 
Електронний програмний продукт
Рік видання: 
2021

Охорона праці та пожежна безпека в закладах загальної середньої освіти

Даний електронний освітній ресурс складається з презентації, нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, авторських добірок та методичних рекомендацій, які регулюють охорону праці та пожежну безпеку у закладах загальної середньої освіти. Він надасть змогу адміністрації закладу здійснювати систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності та попередження виникнення пожежі на визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі - обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист людей і матеріальних цінностей
Тип ресурсу: 
Електронний методичний посібник
Рік видання: 
2021

Атестація педагогічних працівників

Автор створив інформаційну систему «Атестація педагогічних працівників» у Borland C++ Builder 2006. Вона дозволяє вносити інформацію в базу даних та редагувати дані про педагогічних працівників: ім’я, рік народження, ВНЗ та рік закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, посаду, педагогічний стаж, нагороди та звання, рік останньої атестації, рішення попередньої атестації. Програма дозволяє виконувати пошук та сортування в різних полях, оформлювати та друкувати звіт. Великою перевагою даного програмного продукту є те, що він захищений від сторонніх осіб
Тип ресурсу: 
Електронна інформаційна система
Рік видання: 
2021

Управлінські лайфхаки для успішної школи нового типу

Електронний ресурс розроблено на платформі віртуальної інтерактивної дошки Padlet із використанням інноваційних застосунків для популяризації управлінських родзинок та лайфхаків з метою створення успішної школи нового типу та осучаснення адміністративної освітньої діяльності. Ресурс містить низку демонстраційних матеріалів, що стосуються якнайактуальніших тем, зокрема інноватики у дистанційній освіті, самоосвіти вчителя,ресурсовідновлювальності, звичок успішного учня, проєктної діяльності, іміджу школи тощо
Тип ресурсу: 
Електронні демонстраційні матеріали
Рік видання: 
2021

Google-сервіси в управлінні закладом освіти

Електронний ресурс містить практичні напрацювання використання сервісів Google в управлінні закладом освіти. Дана робота розкриває можливості зменшення паперової роботи в закладі освіти та допомагає налагодити співпрацю адміністрації і педагогічного колективу в умовах дистанційної роботи. Електронний ресурс рекомендований для керівників закладів освіти та їх заступників
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2021

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове