Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Методичні матеріали

Методичні матеріали

Світочі української науки: життя та наукова діяльність

Методичний посібник створено відповідно до чинної програми. Посібник містить методичні рекомендації для учителів біології щодо національно-патріотичного виховання учнів на уроках біології при вивченні розділу «Біологія, 6 клас», бібліографічні довідки про українських вчених-ботаніків, біохіміків, цитологів, мікологів та мікробіологів, їх життєвий шлях, наукові дослідження та внесок у розвиток анатомії й фізіології нижчих та вищих рослин. Мета даного посібника: ознайомити учителів із видатними вітчизняними вченими-ботаніками, цитологами, мікробіологами, біохіміками, фізіологами, ліхенологами, альгологами, бріологами та мікологами, їхніми життєвими віхами й науковими відкриттями та внеском у розвиток вітчизняної науки. Яскравий приклад життєдіяльності дослідників сприятиме не лише засвоєнню навчального матеріалу, а й слугуватиме зразком для формування громадянської позиції учнів, а також виховуватиме у них почуття гордості за наукові здобутки українських вчених. Посібник призначений для учителів та учнів закладів середньої освіти.
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2019

Пізнавальні, розрахункові задачі та тести до курсу за вибором «Генетика людини з основами медичної генетики»

Методичний посібник створено відповідно до авторської програми курсу за вибором «Генетика людини з основами медичної генетики, 11 клас». Мета створення посібника – забезпечити учителів біології старшої профільної школи комплектом пізнавальних, творчих, розрахункових задач і тестів для викладання вищеозначеного курсу за вибором для учнів 11-х класів біолого-фізичного та біолого-хімічного профілів навчання. Задачі та тести різноманітні за змістом і рівнем складності, мають прикладне спрямування, що суттєво підвищить мотивацію учнів до їх опрацювання, сприятиме глибокому засвоєнню програмного матеріалу курсу, а також вибору професії в галузі медицини. Посібник призначений для учителів біології, які викладають у старшій профільній школі.
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2017

Національно-патріотичне виховання учнів на уроках біології

Методичний посібник створено відповідно до чинної програми. Посібник містить методичні рекомендації для вчителя щодо національно-патріотичного виховання учнів на уроках біології при вивченні розділу «Людина, 8 клас» і бібліографічні довідки про українських вчених-фізіологів та медиків,їх життєвий шлях та творчий внесок у розвиток анатомії й фізіології людини та медицини. Мета даного посібника: ознайомити учнів з видатними вітчизняними вченими-фізіологами, їхніми науковими досягненнями та виховувати в учнів почуття гордості до вітчизняних здобутків українських вчених. Посібник призначений для вчителів біології закладів загальної середньої освіти.
Тип ресурсу: 
методичні матеріали
Рік видання: 
2017

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Навчально-методичний посібник для вчителів біології складено згідно з авторською програмою курсу за вибором «Генетика людини з основами медичної генетики, 11 клас». Він має допомогти вчителю в процесі творчого пошуку під час підготовки до проведення уроків вищеозначеного курсу. Посібник містить методичні розробки всіх уроків, що передбачені програмою курсу за вибором, а також дидактичний матеріал, що забезпечує прикладну спрямованість біологічної освіти та націлений на формування у старшокласників низки ключових і предметних компетентностей у галузі медичної генетики
Тип ресурсу: 
Навчально-методичний посібник
Рік видання: 
2017

Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних зв′язків

Сьогодні в учнів значною мірою згасає інтерес до навчання, тому старання вчителів багато в чому спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів дітей. Навчальна діяльність учнів відбувається більш успішно, якщо в них розвинені позитивне ставлення до навчання, пізнавальний інтерес, є потреба в одержанні знань, умінь і навичок. Роботі в цьому напрямі багато в чому сприяє використання на уроках міжпредметних зв’язків
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2016

Формування міжпредметних компетентностей на уроках біології у 8 класі

Формування міжпредметної компетентності передбачає використання міжпредметних зв’язків. Правильне їх встановлення й вміле застосування позитивно впливає на формування в учнів системи знань про природу, засвоєння загально біологічних понять, дає можливість розуміти світ у цілому, а не окремі його частини. Установлення між предметних зв’язків активізує процес навчання, розвиває пізнавальний інтерес учнів до біології
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2016

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

У статті розглянуто питання застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення навчального предмету «Біологія». Наведено приклад уроку біології у 10 класі (профільний рівень) із використанням знань учнів з предметів природничого циклу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2016

Скарбниця народних знань із зоології

Матеріали на допомогу вчителю біології стосовно елементів національної культури у формі прислів`їв, приказок, легенд, загадок, а також дає змогу перевірити і доповнити знання учнів за допомогою чайнвордів та кросвордів-головоломок
Тип ресурсу: 
Методичний посібник
Рік видання: 
2015

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове