Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Бібліографічна діяльність

Бібліографічна діяльність

Формування опорних шкіл - важливий механізм підвищення якості освіти

Опорна школа – новий за формою організації та структурою загальноосвітній навчальний заклад, що є осередком єдиного освітнього простору, забезпечує рівний доступ до якісної освіти усім учням, має сучасний рівень матеріально-технічного й кадрового забезпечення. Створення опорних навчальних закладів має на меті покращення умов навчання учнів шкіл з малою наповнюваністю, забезпечення рівних умов здобування освіти. Вирішити ці важливі питання допоможе пропонований список літератури. Для керівників та організаторів освіти.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Створення інноваційного середовища – шлях до Нової української школи

Суть Нової української школи полягає в тому, щоб не тільки давати дітям знання, але й навчити їх ці знання застосовувати у практичних ситуаціях, для особистісного, професійного розвитку, а також цінності, які допомагають орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. Це вимагає нового змісту освіти, нових методик викладання, вчителів, нового освітнього середовища. Саме ці питання висвітлюють подані в рекомендаційному списку статті, що будуть корисними для всіх, хто впроваджує ідеї Нової української школи в життя.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Формування свідомого громадянина-патріота України

Актуальність патріотичного виховання зумовлена процесом становлення України як суверенної демократичної держави. В системі виховання сучасної школи особлива увага приділяється патріотичному вихованню. Воно є одним із пріоритетних напрямів виховання підростаючого покоління. Запропонований список літератури буде корисним у роботі вчителів, вихователів, батьків та всіх, хто цікавиться питанням патріотичного виховання учнів.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії

Проблема професійного самовизначення гостро постає перед старшокласниками в процесі формування орієнтирів на майбутнє. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки і кваліфікованої допомоги у власному професійному виборі. Тому профорієнтаційна робота є одним з пріоритетних напрямків сприяння продуктивній зайнятості людини, захисту від безробіття. Список буде корисний вчителям загальноосвітніх шкіл, учням, батькам, всім, хто цікавиться проблемою професійної орієнтації і свідомого вибору професії.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Інноваційний розвиток закладу освіти

На сьогоднішній день інноваційна діяльність є одним із основних компонентів освітньої діяльності будь-якого навчального закладу. Рекомендований список літератури містить статті, що висвітлюють проблеми інноваційного розвитку закладу освіти як провідного чинника підвищення якості загальної середньої освіти та розвитку освітньо-педагогічної практики. Для педагогів, керівників освіти, адміністраціі шкіл.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Шкільний булінг як актуальна педагогічна проблема

Булінг — актуальна соціально-педагогічна та психологічна проблема сучасності. Явище булінгу надзвичайно поширене в сучасній школі. Завдання педагогів — запобігати насильству і знущанню та вчасно усувати його. Це одне з найважливіших завдань, у вирішенні якого допоможе даний список літератури. Для вчителів, психологів, соціальних педагогів, класних керівників, вихователів,
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Тьюторський супровід в школі: технології і досвід

У межах традиційного навчального процесу головною ланкою забезпечення високої ефективності навчання є вчитель. Сучасний рівень освіти вимагає розширення рольових функцій вчителя, отже, на арені з'являється нова педагогічна позиція - тьютор. Рекомендований список літератури знайомить з публікаціями, що висвітлюють суть і завдання цієї нової педагогічної професії.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Виховна робота в школі

Даний список літератури містить інформацію про статті з періодичних видань, що є у фонді бібліотеки інституту. Список призначений для широкого кола педагогів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями організації виховної роботи в сучасних навчальних закладах.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Профілактика професійного вигорання педагога

Професійне вигорання-це синдром, який розвивається на фоні хронічного стресу і призводить до загального виснаження організму людини. Тема професійного вигорання педагогів досить актуальна. Вони щодня стикаються з високою емоційною напругою. Як себе захистити та як боротися з вигоранням, яке вже дало про себе знати? Справитись з цією проблемою допоможе даний список літератури.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Сучасний кабінет в школі

Сучасна українська школа покликана освоювати нові організаційні форми освітнього процесу, які б сприяли вільному розвитку творчої особистості дитини. Основна мета створення навчальних кабінетів у школі полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. Даний список літератури допоможе вчителям-предметникам організувати роботу кабінетів згідно вимог, що висуваються до сучасного кабінету з базових предметів у закладах загальної середньої освіти.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове