Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Бібліографічна діяльність

Бібліографічна діяльність

Освітня діяльність Христини Алчевської

Христина Данилівна Алчевська відома як активний діяч народної освіти, меценат, організатор освітніх і культурних закладів в Україні. Педагогічна діяльність Христини Алчевської була визнана у світі. Вона була обрана віце-президентом Міжнародної ліги освіти, почесним членом зарубіжних освітніх товариств. Список створений на допомогу навчальному процесу, адресований, перш за все, педагогам, працівникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться постаттю відомої української просвітительки – Христини Алчевської.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2021

Обдарована дитина: навчання, виховання, підтримка

Одним із провідних напрямків освіти є розвиток всебічно-розвиненої обдарованої молоді, адже саме вона є майбутнім нашої країни. Значну роль у цьому процесі відіграє своєчасне виявлення, розвиток і навчання обдарованих дітей. Рекомендований список літератури допоможе педагогам у роботі з обдарованими дітьми та у сприянні розвитку їх обдарованості.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2021

Педагогічні погляди Софії Русової

Софія Федорівна Русова (1856–1940) – видатний український вчений-педагог, історик, етнограф, мистецтвознавець, літературний критик, визначний представник української культури, державний і громадський діяч, письменниця, одна з організаторів жіночого руху. Просвітителька внесла вагомий вклад у розробку концепцій національної системи освіти, національної школи й національного дошкільного виховання. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової ґрунтується на ідеях національного виховання, широкого використання світового зарубіжного досвіду з педагогіки та психології з урахуванням особливостей розвитку освіти в Україні, на принципах гуманізму, демократизму. Рекомендований список літератури стане в нагоді усім, хто цікавиться педагогічними поглядами С. Русової.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2021

Самоосвіта вчителя як форма підвищення педагогічної компетентності

Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. Тому самоосвіта є головним завданням кожного вчителя. Даний список літератури містить матеріали, які можуть допомогти вчителю в організації своєї самоосвіти.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2021

Педагогічні погляди М. І. Пирогова

В 2020 році виповнюється 210 років з дня народження видатного хірурга, анатома, громадського діяча Миколи Івановича Пирогова. Пирогов був не лише одним із найвизначніших представників європейської медицини 19 ст., а й талановитим педагогом. Саме цій його діяльності присвячується рекомендований список літератури. Для всіх, кого цікавлять педагогічні погляди М.І. Пирогова.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І СІМ’Ї ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

На сьогодні сім’я відіграє визначальну роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом зі школою створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає ефективність всього освітнього процесу. Рекомендований список літератури присвячений питанням, які виникають на сучасному етапі у спільній роботі сім’ї та школи в умовах їх соціального партнерства. Для педагогів, батьків, адміністрацій навчальних закладів.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Формування опорних шкіл - важливий механізм підвищення якості освіти

Опорна школа – новий за формою організації та структурою загальноосвітній навчальний заклад, що є осередком єдиного освітнього простору, забезпечує рівний доступ до якісної освіти усім учням, має сучасний рівень матеріально-технічного й кадрового забезпечення. Створення опорних навчальних закладів має на меті покращення умов навчання учнів шкіл з малою наповнюваністю, забезпечення рівних умов здобування освіти. Вирішити ці важливі питання допоможе пропонований список літератури. Для керівників та організаторів освіти.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Створення інноваційного середовища – шлях до Нової української школи

Суть Нової української школи полягає в тому, щоб не тільки давати дітям знання, але й навчити їх ці знання застосовувати у практичних ситуаціях, для особистісного, професійного розвитку, а також цінності, які допомагають орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. Це вимагає нового змісту освіти, нових методик викладання, вчителів, нового освітнього середовища. Саме ці питання висвітлюють подані в рекомендаційному списку статті, що будуть корисними для всіх, хто впроваджує ідеї Нової української школи в життя.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Формування свідомого громадянина-патріота України

Актуальність патріотичного виховання зумовлена процесом становлення України як суверенної демократичної держави. В системі виховання сучасної школи особлива увага приділяється патріотичному вихованню. Воно є одним із пріоритетних напрямів виховання підростаючого покоління. Запропонований список літератури буде корисним у роботі вчителів, вихователів, батьків та всіх, хто цікавиться питанням патріотичного виховання учнів.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2020

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове