Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Бібліографічна діяльність

Бібліографічна діяльність

STEM-освіта—інноваційна науково-технічна система навчання

Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя гармонійно входять в систему STEM-освіти,створюючи основу для успішної самореалізації особистості. Даний список літератури допоможе усім, хто впроваджує принципи STEM-освіти в навчально-виховний процес
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Особливості освіти країн Європи

Система освіти в країнах Західної Європи суттєво відрізняється від тієї, що склалася в Україні, яка прагне наблизитися до ЄС. Як саме влаштована ця система, що варто запозичити при реформуванні школи,, від чого відмовитись, що ж спільного та відмінного в європейській та вітчизняній освіті? Ці та інші питання висвітлені в статтях, що містяться в даному списку літератури. Для вчителів, директорів, організаторів освіти
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Професійна компетентність сучасного педагога

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має відіграти удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня. В рекомендованому списку літератури подано бібліографічні матеріали по формуванню професійної компетентності педагогів. Для педагогічних працівників всіх ланок освіти
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Педагогічні ідеї Януша Корчака

Януш Корчак - відомий польський діяч, письменник, лікар, педагог, який зробив визначний внесок у розвиток світової педагогічної думки, створив цілісну унікальну педагогічну систему, яка охоплює ґрунтовні проблеми педагогіки. Запропонований список літератури висвітлює основні педагогічні ідеї Януша Корчака та розрахований на вчителів-практиків, вихователів, батьків
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Арт-терапія як інноваційна технологія

Останнім десятиліттям арт-терапевтичні методи та арт-терапія як інноваційна технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання загалом стали користуватися широкою популярністю. Використання методів арт-терапії активно займає вагоме місце у професійній діяльності вчителів, психологів, вихователів. Саме на них розрахований даний список літератури.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Професійна команда–запорука успіху

Зараз все частіше обговорюється питання необхідності та доцільності командної роботи як найефективнішого способу здійснення необхідного обсягу робіт в організації. Побудова успішної команди вимагає високої зосередженості і великих зусиль. Рекомендований список літератури допоможе керівникам навчальних закладів створити ефективну педагогічну команду для досягнення поставлених цілей і вирішення завдань.
Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського

Тип ресурсу: 
Рекомендаційний список літератури
Рік видання: 
2019

Формування позитивного іміджу школи

Рекомендаційний список літератури
Тип ресурсу: 
текстовий документ
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове