Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність

Реалізація освітньої політики в малих містах України

Звернено увагу на значущість малих міст у країні, розкрито механізми реалізації освітньої політики при державно-громадському управлінні загальною середньою освітою в таких містах, модернізації управління відділу освіти в громадах малих міст, подано законодавчі акти, що регулюють його діяльність, та стратегічні документи, що визначають концептуальні орієнтири розвитку загальної середньої освіти. Розглянуто особливості співпраці обох складових державно-громадського управління її розвитком, а також запропоновано певні механізми щодо реалізації освітньої політики на місцевому рівні
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

Державно-громадське управління:тенденції, довіра, школа

Розглянуто тенденції функціонування закладів системи загальної середньої освіти, розвитку державно-громадського управління у сфері освіти за умов інформаційного суспільства, самоврядування та самоорганізації громад, а також формування громадсько-державного управління в Україні на сучасному етапі; концептуальні засади реформи загальної середньої освіти, які викладено в концепції «Нова українська школа»; розкрито моделі державно-громадського управління, учня-Людини, гідної довіри та Школи культури довіри, зокрема перший її етап – вектор власного розвитку
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЛІБЕРАЦІЙНИХ ПРАКТИК ЯК ІННОВАЦІЯ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

У статті деліберація розглядається як інновація в управлінні закладом освіти. Авторами проаналізовано особливості впровадження делібераційних практик в освітній простір та обґрунтовано інноваційний вплив деліберації на розвиток сучасного закладу освіти й усіх учасників освітнього процесу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

Гармонізація взаємодії школи і сім’ї: сучасні тенденції і перспективи

У статті розглянуто сучасні тенденції щодо гармонізації процесу взаємодії школи і сім’ї. Запропоновано перспективні техніки щодо гармонізації такої взаємодії
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто особливості розвитку комунікативної компетентності сучасного педагога у контексті його готовності й спроможності реалізовувати педагогіку партнерства у процесі професійної життєдіяльності
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2018

Роль ментальної візуалізації у процесі професійного саморозвитку педагога

У матеріалі висвітлено деякі аспекти ментальної візуалізації як процесу цілеспрямованого управління особистістю власними мислеформами, розкрито практичні аспекти використання ментальної візуалізації у процесі професійного саморозвитку педагога
Тип ресурсу: 
Стаття
Рік видання: 
2018

Андрагогічні аспекти експериментальної діяльності в умовах сільської школи

У посібнику обґрунтовано андрагогічні та організаційні аспекти експериментальної науково-дослідницької роботи педагогічного колективу Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівської районної ради Черкаської області. Представлено організаційно-методичну модель розвитку професійних здібностей та компетентностей учителів сільської школи на засадах андрагогіки. Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів, методистів, педагогічних працівників.
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2017

Гуманний підхід до виховання культури взаємодії молодших школярів

У статті висвітлено актуальність орієнтації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах на гуманістичні цінності, проаналізовано програмні документи та праці філософів і педагогів, розглянуто питання виховання культури взаємодії
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове