Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Актуальні питання педагогічної практики

Актуальні питання педагогічної практики

Джерела емоційного здоров’я

Презентація містить матеріали тренінгу «Джерела емоційного здоров’я”, дозволяє глибше усвідомити умови емоційного здоров’я сучасного педагога й віднайти ресурси для формування навичок емоційної саморегуляції
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2018

Чи готова дитина до школи ?

Діагностичний матеріал на допомогу вчителям початкових класів, вихователям дошкільних закладів, практичним психологам закладів освіти, батькам щодо визначення рівня готовності дитини до шкільного навчання.
Тип ресурсу: 
Комплекс методик
Рік видання: 
2017

Ліворука дитина: яка вона?

У методичному посібнику розглянуто сучасні погляди на проблему ліворукості, запропоновано аналіз проявів асиметрії головного мозку, описано методи та прийоми навчання ліворуких дітей письму, знайомство з якими дозволяє вчителям, психологами і батькам сприйняти, зрозуміти і прийняти ліворуку дитину та ефективніше взаємодіяти із нею
Тип ресурсу: 
Методичний посібник
Рік видання: 
2017

Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в педагогічній практиці в умовах сучасного освітнього середовища

У статті розглянуто самодіагностику та самотестування, як методичні особливості системи самопізнання та самовдосконалення особистості, які виконують актуальне практичне завдання по зміцненню ментального імунітету, формуванню самосвідомості розумно мислячого суб’єкта, який втілює ідею гуманізму в освітньому середовищі. Як сукупний когнитивно-аксіологічний продукт, ці методики представляють собою цілісну, логічно обґрунтовану систему методів, правил, прийомів з дослідження тонкоматеріальних тіл, у емоційно-вольових та ментально-чуттєвих проявах, у докладанні до поліфункціональних комунікацій суб’єкта педагогічного процесу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в контексті професійного самовдосконалення

У статті проаналізовано вплив системної самопізнавальної діяльності на формування самосвідомості розумно мислячого педагога в досягненні «норми» культурного фону у професійній та комунікативній сферах докладання особистих зусиль. Надано узагальнену характеристику етапів самопізнання та професійно-особистісного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності, здатного втілювати ідею гуманізму у сучасній педагогічній практиці. Представлено універсально-індивідуальні підходи з формування культури згоди та культури незгоди, як профілактики виникнення конфліктів у поліфункціональних комунікаціях сучасного освітнього середовища
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Створення безпечного освітнього та сімейного середовища для психологічного благополуччя дітей: досвід вітчизняної педагогіки

Стаття містить аналіз поглядів педагогів минулого та сучасності на значення соціокультурного середовища та необхідність створення безпечного освітнього та сімейного середовища для психологічного благополуччя дітей
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників

У матеріалі розглянуто особливості застосування мультимедійних презентацій у процесі вивчення історії. Проаналізовано психолого-педагогічні та ергономічні умови застосування мультимедіа у навчанні історії. Охарактеризовано ергономічні вимоги до мультимедійної презентації
Тип ресурсу: 
Стаття
Рік видання: 
2015

Прояви індивідуальних особливостей нервової системи у педагогічному процесі

Опитувальник для виявлення працездатності, витривалості, стійкості до перешкод, зумовлених силою-слабкістю нервової системи. Опитувальник для виявлення швидкісних характеристик, зумовлених рухливістю-інертністю нервової системи
Тип ресурсу: 
Стаття
Рік видання: 
2015

Традиційна та особистісно-орієнтована освіта (за Бехом І.Д.)

презентація містить інформацію, спрямовану на порівняння традиційної та особистісно-орієнтованої систем освіти
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове