Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Актуальні питання педагогічної практики

Актуальні питання педагогічної практики

Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в педагогічній практиці в умовах сучасного освітнього середовища

У статті розглянуто самодіагностику та самотестування, як методичні особливості системи самопізнання та самовдосконалення особистості, які виконують актуальне практичне завдання по зміцненню ментального імунітету, формуванню самосвідомості розумно мислячого суб’єкта, який втілює ідею гуманізму в освітньому середовищі. Як сукупний когнитивно-аксіологічний продукт, ці методики представляють собою цілісну, логічно обґрунтовану систему методів, правил, прийомів з дослідження тонкоматеріальних тіл, у емоційно-вольових та ментально-чуттєвих проявах, у докладанні до поліфункціональних комунікацій суб’єкта педагогічного процесу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в контексті професійного самовдосконалення

У статті проаналізовано вплив системної самопізнавальної діяльності на формування самосвідомості розумно мислячого педагога в досягненні «норми» культурного фону у професійній та комунікативній сферах докладання особистих зусиль. Надано узагальнену характеристику етапів самопізнання та професійно-особистісного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності, здатного втілювати ідею гуманізму у сучасній педагогічній практиці. Представлено універсально-індивідуальні підходи з формування культури згоди та культури незгоди, як профілактики виникнення конфліктів у поліфункціональних комунікаціях сучасного освітнього середовища
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Створення безпечного освітнього та сімейного середовища для психологічного благополуччя дітей: досвід вітчизняної педагогіки

Стаття містить аналіз поглядів педагогів минулого та сучасності на значення соціокультурного середовища та необхідність створення безпечного освітнього та сімейного середовища для психологічного благополуччя дітей
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників

У матеріалі розглянуто особливості застосування мультимедійних презентацій у процесі вивчення історії. Проаналізовано психолого-педагогічні та ергономічні умови застосування мультимедіа у навчанні історії. Охарактеризовано ергономічні вимоги до мультимедійної презентації
Тип ресурсу: 
Стаття
Рік видання: 
2015

Прояви індивідуальних особливостей нервової системи у педагогічному процесі

Опитувальник для виявлення працездатності, витривалості, стійкості до перешкод, зумовлених силою-слабкістю нервової системи. Опитувальник для виявлення швидкісних характеристик, зумовлених рухливістю-інертністю нервової системи
Тип ресурсу: 
Стаття
Рік видання: 
2015

Традиційна та особистісно-орієнтована освіта (за Бехом І.Д.)

презентація містить інформацію, спрямовану на порівняння традиційної та особистісно-орієнтованої систем освіти
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2015

Методика проектної діяльності

презентація містить інформацію щодо особливостей проектної діяльності у виховній роботі
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2015

Пролонгована перевірка домашніх завдань із математики

Презентація виступу на секційному засіданні «Інновації у загальній середній освіті» Фестивалю педагогічних інновацій 16.10.2009 року. У презентації подано основні ідеї щодо пролонгованої перевірки домашніх завдань із математики. Домашнє завдання розглядається як можливість забезпечення для учня обирати час і способи його виконання відповідно до конкретних життєвих умов та індивідуальних особливостей
Тип ресурсу: 
Презентація
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове