Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність

Застосування малюнкових методик у глибинній діагностико-корекційній роботі психолога

У монографії розкриваються можливості використання малюнкових методик у глибинній діагностико-корекційній роботі психолога, зокрема висвітлюються основні форми роботи з малюнками, зміст філософсько-психологічної категорії символу, теоретико-методологічні основи пізнання глибинних аспектів психіки суб’єкта, розкривається символічний характер невербальних і вербальних проявів психіки, обґрунтовуються закономірності символічної репрезентації психологічного змісту
Тип ресурсу: 
монографія
Рік видання: 
2020

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

При вступі до школи, батьки зіштовхуються з появою особистісних та поведінкових змін у своїх дітей. Цьому передує не лише не бажання залишати дім чи змінювати звичний потік життя, а й залякування з боку дорослих по типу «там буде важко», «у школі не буде старих друзів», «вчителів не цікавить, чи подобається тобі», «от побачиш, вчитись складно».

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ У ДОШКІЛЬНЯТ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

В статті розкриваються психологічні передумови формування креативності у дошкільному віці. Презентовані методи арт-терапевтичної роботи з дітьми, що сприяють активізації їх творчого потенціалу. Серед форм арт-терапії, що використовуються в роботі з дітьми виділяють такі: ізотерапія, казкотерапія, ігрова терапія, пісочна терапія, музична терапія, фототерапія, малюнкова терапія, драма-терапія, роботу з пластиліном або тістом, складання віршів чи прози, читання казок та історій, створення ляльок, пантомімічну презентацію ситуації або мрії. Всі художні методи терапії доповнюються обговоренням почуттів дитини, що позитивно впливає на розвиток її самосвідомості. Арт-терапія дозволяє психологу забезпечити умови спонтанного вираження творчості дошкільнят. Це позитивно впливає на формування їх емоційно-вольової та пізнавальної діяльності. У той же час, арт-терапія активізує здатність до сублімації психічної енергії у творчості, вчить дітей проявляти негативні емоції, які є факторами, що блокують розвиток творчого мислення
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ ЯК УМОВА ДИНАМІКИ СМИСЛОВОЇ НАПОВНЕНОСТІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Ціннісна сфера індивіда є фундаментальною основою становлення його особистості. Цінності пов’язані з емоційними переживаннями, визначають світогляд людини та її мотивацію. Виконуючи регуляторну функцію, цінності спрямовують активність особистості як на суспільну реалізацію (свідомий рівень існування цінностей), так і на реалізацію інфантильних бажань (несвідомий рівень існування цінностей). Наявність різноспрямованості цінностей свідомої та несвідомої сфер психіки призводить до внутрішньої суперечності між прагненнями суб’єкта, що породжує особистісну проблему. Особистісна проблема не усвідомлюється індивідом, а тому стає перепоною до самореалізації та саморозвитку у соціальній сфері. Завдяки вирішенню внутрішньої суперечності засобами психокорекційної роботи уможливлюється нівелювання імперативу ціннісних детермінант несвідомої сфери психіки, що розширює можливості для активності на рівні реалізації цінностей свідомої сфери психіки (соціальні та загальнолюдські цінності). Відтак, особистісні зміни полягають в усвідомленні глибинних детермінант психіки, які пов’язані із цінностями та чинять деструктивний вплив на розвиток особистості. Практика психокорекції сприяє конструктивній самореалізації індивіда у суспільстві, активізуючи його мотивацію до розвитку. Психокорекційна робота, яка здійснюється за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП), заснована на принципах довіри та неупередженого судження, розкриває можливості успішного пристосування особистості до зміни соціальної ситуації
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

Сутність та еволюція довіри у сучасному освітньому просторі

Стаття присвячена науково-філософському аналізу підходів до дослідження сутності феномену «довіра», визначенню міри його соціально-культурної та індивідуально – психологічної обумовленості. Виявлена роль емоційного досвіду особистості на ранніх стадіях онтогенезу у формуванні базисної недовіри до світу як відчуття небезпеки навколишнього світу. Виявлено, що довіра є розвивальним механізмом всієї системи соціалізації особистості, обумовлює соціальну поведінку особи, стан групи, узагальнені очікування і є каталізатором взаємодії у освітньому просторі
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Філософський аналіз сучасних кризових явищ, антагонізмів та суперечностей у суспільстві та світі виявляє їх взаємов’язок із внутрішньою нестабільністю та розщепленістю особистості. Конструктивний вихід із нинішньої ситуації має ґрунтуватися на забезпеченні та збереженні цілісної, психічно стабільної і здорової особистості. Цілісність людини визначається єдністю об'єктивної, суб'єктивної та трансцендентальної реальностей. Розвиток особистості як цілісної духовно-моральної сутності є визначальною проблемою сучасної філософії освіти
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ГЕНЕЗА КОНЦЕПТУ ТВОРЧОСТІ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

На підставі актуальності проблеми творчості у системі сучасних наукових антропологічних досліджень здійснюється спроба філософської рефлексії сутності творчості від міфологічних уявлень до цілісного розуміння як життєтворчості. Зміщення акцентів на цінність особистості, значущість розкриття її самості зумовило розробку низки проблем, пов’язаних із вивченням процесів саморозвитку, саморегуляції, особистісного зростання людини. Уявлення про життя людини як творчий процес є основою концепції життєтворчості.
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове