Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Лабораторія суспільно-гуманітарних дисциплін

Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін
Методист української мови і літератури
Методист іноземних мов
Методист громадянської та історичної освітньої галузі

Проблема:

«Упровадження новітніх технологій щодо підвищення професійної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах реалізації стратегій Нової української школи»

 

Основні завдання:

реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються лабораторією суспільно-гуманітарних дисциплін, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників освітньої галузі;

розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

планування та вироблення програми самовдосконалення з метою самоосвіти як умови підвищення професійної компетентності  педагогічних працівників;

підтримка та стимулювання розвитку інтелектуально і творчо обдарованої  молоді; 

організація самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів.

 

Пріоритетні напрямки роботи: 

 активне впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів навчання;

–  вивчення та обговорення теорії інноваційного навчання, запровадження її в практику;

   створення умов для обміну педагогічним досвідом, обговорення наукових і методичних новинок;

упровадження STEAM-технологій як форми підвищення інтересу до науково-дослідницької діяльності педагогів;

використання інтерактивних методик із метою формування медіакомпетентності як основної складової професійного розвитку педагогів

 

Науково-методична діяльність:

надання кваліфікованої допомоги з питань теорії та практичної методики викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу;

створення навчально-методичних матеріалів в умовах реалізації нового Державного стандарту базової  середньої освіти;

популяризації кращих здобутків педагогічної діяльності.

 

Сайти лабораторії:

  • ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТА «ДИВОСЛОВО» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ -- http://divoslovo.klasna.com

  • ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-КЛУБ «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ -  http://slovo.klasna.com/uk/site/index.htm

  • ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-КЛУБ «DEUTSHE WELLE» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ - http://deutsch.klasna.com

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове