Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Вимоги до випускних творчих робіт

Шановні керівники навчальних закладів!

 

Під час курсів підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ, заступників директорів та резерву керівних кадрів слухачі даних категорій виконують випускну творчу роботу відповідно до вимог

Для написання робіт слухачі рівномірно розподіляються на 3 кафедри інституту. Тематика випускних творчих робіт та зразок оформлення титульного аркуша та змісту роботи у прикріплених файлах.

 Завершена випускна творча робота подається науковому керівнику для рецензування за 3 дні (робочі) до захисту.

До захисту випускної творчої роботи допускаються слухачі, які одержали на неї позитивну рецензію наукового керівника. Захист відбувається на відкритому засіданні комісії по захисту випускних творчих робіт. Автор роботи стисло (до 5-7 хвилин) доповідає про наслідки свого дослідження (актуальність теми, мета, структура, зміст, висновки та рекомендації). Після цього відбувається обговорення роботи, під час якого слухач відповідає на запитання, зауваження та пропозиції членів комісії та присутніх.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове