Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Загальноосвітні школи-інтернати

Загальноосвітні школи-інтернати

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами ігрової діяльності (для дітей з особливими освітніми потребами)

Сьогодні численні психологічні дослідження спрямовані на вивчення емоційного інтелекту, тому що тільки розумовий інтелект (IQ) не гарантує щастя і успіху дитини в майбутньому. Але цьому може посприяти інтелект емоційний, або EQ. І сааме розвинений EQ відкриває перспективи для дітей з особливими освітніми потребами. Ресурс містить поєднання теоретичного та практичного матеріалу для учнів, батьків, педагогів та психологів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, про напрямки та засоби розвитку емоційного інтелекту дітей початкової школи. Матеріали призначені для використання в роботі психологів, педагогів та батьків дітей з особливими освітніми потребами.
Тип ресурсу: 
Електронні дидактичні демонстраційні матеріали та електронний освітній ігровий ресурс
Рік видання: 
2020

Активізація мовленнєвих процесів в учнів з особливими інтелектуальними потребами. 1-6 клас

Представлений цифровий ресурс пропонує 2 логопедичні заняття та 3 вікторини для розвитку всіх психо-фізіологічних процесів, які задіяні у формуванні фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторін мовлення та автоматизації і закріплення поставлених звуків у дітей з особливими інтелектуальними потребами. Навчальний та наочний матеріал підібраний відповідно до рівня та можливостей учнів, які навчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями. Логопедична робота (1-6) класи. Системне недорозвинення мовлення(І,ІІ,ІІІрівня) Міністерство освіти і науки України. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Київ 2015. Укладач: Чеботарьова О.В., кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник лабораторії лігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Тип ресурсу: 
вікторини
презентації
Рік видання: 
2020

Розрізнення парних приголосних [Г] – [Х] та букв «Г» і «Х» при акустичній формі дисграфії

Електронний посібник розроблений для логопедичних занять, так і для індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми з диференціацією парних дзвінких і глухих приголосних [Г ] – [Х] на письмі. В електронному посібнику вміщено 6 матеріалів: 1. Посібник для педагога (теоретичний матеріал по темі). 2. Диференціація ізольованих звуків [Г] - [Х] на слух та у вимові. 3. Диференціація [Г] - [Х] в складах. 4. Диференціація [Г] - [Х] в словах. 5. Диференціація звуків [ Г ] - [ Х ] у словосполученнях і реченнях. 6. Диференціація [ г ] – [ х ] у зв’язному мовленні.
Тип ресурсу: 
Серія цифрових ресурсів представлена у вигляді електронного навчального посібника
до якого входять презентації до кожного заняття
інтерактивні вправи в learningapps та теоретичний матеріал на допомогу педагогу
Рік видання: 
2019

Українська мова та читання. 2 клас

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, нової програми для 2 класу, рекомендацій, посібник містить комплекс завдань, які можна додатково використовувати на уроках української мови та читання, індивідуальних заняттях з метою комунікації та формування мовних знань, умінь і навичок учнів.Основна мета яких —викликати у дітей бажання вчитися; розвиток пізнавальної сфери; формування вміння мислити самостійно, творчо; зосереджувати, розподіляти та переключати увагу; запам’ятовувати та відтворюватитощо. Завдання запропонованих вправ направленні на формування ключових компетентностей. Вони допоможуть педагогам, студентам педагогічних закладів, батькам у роботі з дітьми різного рівня розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей кожної дитини.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Театральна логоритміка. Корекційно-розвиткові заняття

Зразки корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами
Тип ресурсу: 
Корекційно-розвиткові заняття
медіасупровід до них
Рік видання: 
2018

Постановка та автоматизація свистячих, шиплячих та сонорних звуків

Даний електронний матеріал можна використовувати на логопедичних заняттях при постановці та автоматизації свистячих, шиплячих та сонорних звуків у словах. В основі досвіду лежить використання мнемотехнічного прийому «Аналогія». Запропоновані ігри та вправи допомагають поставити та закріпити навички правильної вимови звуків у словах, розвивають фонематичний слух, аналіз і синтез, логічне мислення, пам'ять, збагачують словниковий запас
Тип ресурсу: 
презентація
дидактичні матеріали
дидактичні матеріали на онлайн-сервісі LearningApps
Рік видання: 
2018

Профілактична робота в спеціальній школі

Цифровий ресурс може бути використаний у навчально-виховному процесі для дітей з особливостями психофізичного розвитку та містить інноваційні та корекційні матеріали,з метою проведення профілактичної роботи (шкідливих звичок ,попередження правопорушень) в умовах спеціальної школи-інтернату
Тип ресурсу: 
Розробки виховних заходів
презентації
відео файли
звукові файли
інтерактивний плакат
Рік видання: 
2018

Тиждень початкових класів «Таємниці Крижаного замку»

Ресурс містить матеріали, які допоможуть вчителям у підготовці та проведенні Тижня початкових класів. А також дають можливість урізноманітнити форми організації виховного процесу
Тип ресурсу: 
презентації; відео-файли
аудіо-файли; зображення
Рік видання: 
2018

Тиждень нацонально-патріотичного виховання

Виховні заходи розроблені для учнів спеціальних шкіл з національно-патріотичного виховання. «Фестиваль народної творчості»-виховний захід для учнів початкової школи який знайомить дітей з українськими народними традиціями, сприяє розвитку творчих здібностей дітей виховуває почуття любові до батьків, пошани до людей праці, гордості за майстринь, родичів, близьких. «В здоровому тілі-здоровий дух» - виховний захід для учнів старшої школи, який вчить дітей дотримуватися правил здорового способу життя, розвиває фізичні якості, вміння зміцнювати своє здоров'я; формує навички доброзичливого спілкування з людьми, виховує любов до спорту, національних традицій, почуття дружби, колективізму, взаємоповаги. «Серце добром одізветься» виховний захід для учнів середньої та старшої школи який сприяє формуванню громадянської свідомості, осмисленню ролі людини в історії, аналізуючи події минулого, щоб краще розуміти сучасність; вихованню у школярів внутрішньої свободи та поваги до держави, любові до Батьківщини, національної свідомості, гідності, гордості за синів України, односельчан, які з честю виконували військовий обов’язок, усвідомлення приналежності до рідної землі, українського народу, гармонійне виявлення патріотичних почуттів, надання допомоги воїнам АТО та учасникам бойових дій на територіях інших держав
Тип ресурсу: 
Розробки виховних заходів
презентації
відео і аудіо файли
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове